Zobrazit klasicky

Ideální orientace fotovoltaických panelů

orientace fotovoltaických panelů

Při výstavbě fotovoltaických elektráren je obvyklým problémem umístění panelů - jejich orientace a sklon. Tyto parametry mají totiž přímý vliv na účinnost elektrárny, na množství vyrobené elektřiny, na výši energetických úspor a finančních zisků.

Ideální orientací je co nejpřesnější jih. Ideálním sklonem panelů je 30° až 35°. Při odchylkách od této optimální orientace není třeba zoufat. I při odchylkách v orientaci v řádech desítek stupňů jsou ztráty na výkonu FVE přijatelné. Například při jihovýchodní orientaci přijdeme pouze o 5% ročního výnosu. Střechu můžeme označit za ideální v případě, že se pohybujeme v rozmezí jihovýchod až jihozápad. Při větších odchylkách jsou již ztáty na účinnosti citelné, i když stále do 20%. Pokud Vaše střecha nemá sklon 35°, pak to také nemusí být velký problém. Střecha je ideální, pokud má sklon 20° až 50°.

Z těchto dat plyne, že instalace FVE se může díky nízkým ztrátám vyplatit i v případě, kdy nejsme schopni zajistit naprosto ideální orientaci a sklon modulů. Naopak zvýšené náklady na opatření, pomocí kterých bychom tuto ideální orientaci zajistili (podpůrné konstrukce, přizvedávání panelů atp.) nebudou efektivní.